persondata

Ifølge den nye persondata forordning á 25/5 - 2018, vil jeg gøre opmærksom på følgende: